داکت دیواری ساده

  • با قابلیت نصب پارتیشن جهت جداسازی کابل های عبوری 
  • غیرقابل اشتغال و مقاوم در دمای 15- تا 60+ درجه سانتی گراد 
  • انعطاف پذیری مطلوب 
  • سطح صاف و صیقلی 
  • قابلیت رنگ آمیزی 
  • دارای استاندارد IEC 61084-2-1 و 50085 DIN EN